Koulutuksen taso

Medialukutaitoon ja kriittisyyteen liittyen. NY Times on julkaissut tuloksia amerikkalaisten lukiolaisten valmiudesta yliopisto-opintoihin (via). Vain noin puolet tänä vuonna high schoolinsa päättävistä omaa riittävän lukutaidon suoriutuakseen yliopisto-opinnoista. Vain 21% ACT-kokeen suorittaneista omaa riittävät taidot luetun ymmärtämisessä, englannissa, matematiikassa ja [luonnon]tieteissä selvitäkseen yliopistossa.

Huolestuttavaa tässä on se, että tuosta määrästä hyvin suuri osa tulee äänestämään yhdessä maailman vaikutusvaltaisimmista maista. Retoriikalle ja hölynpölylle ei näytä loppua kovin pian tulevan. Samaan aikaan saamme West Wingissä katsoa, kuinka yksi presidenttiehdokkaista haluaa muuttaa amerikkalaista koulujärjestelmää merkittävästi ja pidentää kouluvuotta 240 päivään. Jotenkin koulujärjestelmän muuttaminen ja kouluvuoden pidentäminen vaikuttavat varsin hyviltä ratkaisuilta tässä vaiheessa.

Miten voimme edes olettaa, että henkilöt joilla ei ole riittävää lukutaitoa selvitä alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulun opinnoista voisivat olla lähdekriittisiä median kuluttajia?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.