Uusi tekijänoikeuslaki

Pinserin Samin kehotuksesta lähetin oman vaalipiirini kansanedustajille seuraavan viestin. Suosittelen kaikkia tutustumaan EFFI:n FAQ:hun aiheesta ja lähestymään omia kansanedustajiaan. Täydennän tätä kirjoitusta myöhemmin saamilla vastauksilla.

Tarja Cronberg
Hannu Hoskonen
Lauri Kähkönen
Esa Lahtela
Eero Reijonen
Säde Tahvanainen
Matti Väistö

Hei!

Lähestyn teitä, oman vaalipiirini kansanedustajat, pyytäen teitä vastustamaan edes joitakin uuden tekijänoikeuslain järjettömyyksistä.

Nykyinen tekijänoikeuslaki on mielestäni ollut varsin kohtuullinen ja tasapuolinen niin teosten tekijöille kuin niiden kuluttajillekin.

Uusi tekijänoikeuslaki taas vie Suomen lainsäädäntöä lähemmäs Yhdysvaltojen DMCAta, joka ei missään mielessä ole järkevä tai edes toimiva laki. Samalla oikeuksia viedään kuluttajilta pois ja annetaan vastaavasti vahvempia oikeuksia tekijänoikeuksien omistajille, erityisesti yrityksille eikä teosten tekijöille.

Erityisesti suosittelen teitä tutustumaan EFFI aiheesta tekemään web-sivuun, jossa on käsitelty uuden lakiehdotuksen tärkeimpiä ongelmakohtia. Sivu löytyy osoitteesta http://www.effi.org/tekijanoikeus/laki/tekijanoikeus-faq.html

Haluan nostaa esiin muutaman tärkeän asian koskien lakiehdotusta:

– Lakiehdotuksessa estetään mm. sisällön suojaukseen liittyvien koodien purkamisen. Näin sisällön omistajilla on täydelliset oikeudet hallita miten sisältöä käytetään. Kuitenkin EUkin haluaa, että esimerkiksi hallinnon kaikki julkaisut olisivat avoimia ja kansalaisten saatavilla. Nyt, jos Microsoft haluaa kaikki muiden ohjelmavalmistajien tekemät Office-dokumenttien (mm. Microsoft Word) lukemiseen soveltuvat ohjelmat olisivat siltä osin laittomia. Miten tämä edistää hallinnon avoimuutta? Käyttäjät ja hallituksest olisivat näin täysin ohjelmistovalmistajien armoilla ja monopoliasemia vahvistettaisiin entisestään.

– Kuluttajalta viedään mahdollisuus vaikuttaa missä ja milloin hän käyttää laillisesti ostamaansa tuotetta: jos suojauksia ei voi murtaa, voimme kohta ostaa vain suuryritysten hyväksymiä CD-soittimia jne. Samoin lakiehdotus estää esimerkiksi kopiosuojatun CD-levyn muuttamista muuhun muotoon ja kuuntelemasta sitä muille laitteilla (esimerkkeinä tästä käyvät MP3-soittimet ja perinteinen CD-levyjen ja äänilevyjen kopiointi kasetille korvalappustereoissa kuuntelemista varten).

Erityisen tärkeää on myös huomata se, että piratismia tällainen lainsäädäntö ei pysty estämään. Se vain tekee lainkuuliaisten kansalaisten elämästä huomattavasti vaikeampaa ja samalla antaa yrityksille kohtuuttoman suuren vallan. Toivon, että vastustatte tämänhetkistä lakiehdotusta ja vaaditte sen palauttamista uuteen käsittelyyn. EFFI sekä monet muut tahot osaavat antaa lausuntoja, jossa otetaan huomioon lakiehdotusten merkitykset myös tavallisille kuluttajille paljon paremmin kuin minä, suosittelen siis tutustumaan em. web-sivuun.

Kunnioittavasti,

Ramin Miraftabi, FM (tietojenkäsittelytiede)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.