Jenkkien kennelpiireissä kuohuu

Jotenkin suomalaisesta näkökulmasta koko tilanne jenkeissä AKC:n ja paikallisen lemmikkieneläinketjun yhteistyösopimuksen tiimoilta tuntuu varsin vastenmieliseltä. Asiaa on raportoitu jo monessa eri paikassa. AKC:n edustajiston kokouksen pöytäkirjaakin on Christie kahlannut. AKC:lta löytyy myös oma vastineensa kohuun.

Jos tarkastellaan pelkästään AKC:n lemmikkieläinliikkeiden ketjun kanssa tekemää sopimusta, se vaikuttaisi varsin järkevältä: koulutetaan lemmikkieläinkauppojen henkilökunta markkinoimaan jäsenyyttä AKC:ssa. Etenkin suomalaisesta näkökulmasta koiranomistajien saaminen Kennelliiton jäseneksi on houkuttelevaa, sillä liiton jäsenyyden kautta Koiramme-lehti ja sen artikkelit tavoittavat monet koiranomistajat. Eikä Kennelliitto ainakaan mikään paha järjestö ole.

Rotujärjestöt ja kasvattajat (tai ainakin osan niistä) sopimuksessa on saanut takajaloilleen se, että lemmikkieläinkaupoissa myytävät pennut ovat lähes yksinomaan pentutehtailijoiden tuottamia. Sopimuksen osapuolena olevan lemmmikkieläinketjun (Petland) pentujen suurin välittäjä lupaa kuljettavansa pennut mukavasti ja stressittömästi. Tosin ei sopimus olennaisesti mitään muuta, sillä AKC on ennenkin hyväksynyt pentutehtailijoiden tuottamien pentujen rekisteröinnin ja toimii jopa sponsorina joissakin pentutehtailijoiden yhdistyksissä. Suomessa Kennelliitto ainakin yrittää estää pentutehtailijoiden pentujen myynnin omalta osaltaan.

Terriermanin kautta sain myös tiedon, että AKC ei vaadi kasvattajilta jäsenyyttä rotuyhdistyksessä. Jos kasvatustyössä ei vaadita jäsenyyttä rotuyhdistyksessä eikä käytössä ole minkäänlaisia ohjelmia, jotka edes pintapuolisesti yrittäisivät ylläpitää tai jopa parantaa rodun terveystilannetta, voidaan mielestäni perustellusti kysyä onko tuloksena syntyvän koiranpennun rekisteröinnillä enää mitään merkitystä. Suosituissa roduissa Jenkeissä (ja Suomessakin) näkyvät rotujen alkuperäisten taipumusten heikkeneminen. Suomessa sentään rotujärjestöt pyrkivät ylläpitämään rodun alkuperäisiä (käyttö)ominaisuuksia vaatimalla yhdistelmien hyväksyntää varten myös näyttöjä koiran luontaisista kyvyistä. Ja tietenkin jo PEVISA asettaa jonkinlaiset ehdot jalostukseen käytettäville koirille, mikäli ne halutaan rekisteröidä.

Jos todella halutaan taistella pentutehtailijoita vastaan, pitää koirien rekisteröinnissä olla myös muitakin vaatimuksia kuin puhdasrotuisuus. On ehkä kuvaavaa, että jotkut rotujärjestöt vastustavat rodun hyväksymistä AKC:n alaisuuteen juuri siitä syystä, että pelkäävät rodun laadun heikkenevän merkittävästi hyväksynnän jälkeen (kun jalostusta alkaisi enää ohjata vain ja ainoastaan menestyminen näyttelyissä). Valitettavasti Suomessakaan ei tässä asiassa olla aivan puhtain paperein liikkeellä, sillä monien käyttökoirarotujen tapauksessa täälläkin on laatu heikentynyt tai sitten rodun sisällä alkaa ilmetä jakaantumista käyttö- ja näyttelylinjoihin. Onneksi fläteillä ei tätä ongelmaa (vielä) ole.

Tämä kirjoitus ei ehkä olekaan enää niin ajankohtainen, sillä AKC:n johto on perunut sopimuksen. Rotujärjestöjen painostus on nähtävästi auttanut, vaikka johdon ilmoittama syy (AKC:n jakaantuminen leireihin) ei olekaan järkevin mahdollinen.

To the English-speaking readers who have ended up here: this is a short summary of the furor going on over the proposed AKC-Petland deal and some of my own commentary. In Finnish just to spread the word around here as well. Just follow some of the links if you haven’t found any information on the matter before.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.