Palomiehistä ja sairaankuljettajista terrorismikyttiä?

AP (monen muun lisäksi) uutisoi suunnitelmista (ja ilmeisesti toimista), joiden avulla Jenkeissä palomiehille ja sairaankuljettajille annetaan koulutusta terrorismiin liittyvien asioiden havainnointiin. Luonnollinen jatkumo tälle on tietenkin se, että havainnot raportoidaan eteenpäin poliisille, Homeland Securitylle, tms. Puuskahtakaa hetki rauhassa tälle älyttömyydelle…

Lähtökohta tälle kaikelle on siinä tosiasiassa, että pelastustoimi ja sairaankuljetus ovat Jenkeissä – kuten Suomessakin – viranomaistaho, joka ei tarvitse oikeuden päätöstä tms. päästäkseen sisälle tilaan (asunto, yritys, jne). Pelastustoimella kun on vielä hälytysten lisäksi mahdollisuus päästä sisälle ja vapaasti tutkimaan kaikkia paikkoja lakisääteisten palotarkastusten yhteydessä. Enkä usko että kellään on mitään palotarkastuksia vastaan, sillä ne lisäävät (tai ainakin pyrkivät lisäämään) yleistä turvallisuutta loukkaamatta kenenkään yksityisyyden suojaa.

Uusilla ohjeilla ja menetelmillä Jenkeissä pyritään nyt siihen, että edellä mainittua oikeutta käytettäisiin osana terrorismin torjuntaa. Eli aina kun jotain epäilyttävää löytyisi siitä tehtäisiin ilmoitus eteenpäin. Ja epäilyttävää on kaikenlaisen tavaran lisäksi myös Yhdysvaltoja vastustavat mielipiteet… Suunnitelmassa on paljon arvelluttavaa, mutta Jenkkien nykyisessä ilmapiirissä mitään kovinkaan yllättävää siinä ei ole.

Ikävintä asiassa on se, että jos palomiehet ja sairaankuljettajat alkavat profiloitua myös rikollista toimintaa kyttääviksi tahoiksi yleinen luottamus meihin rapistuu. Ja samalla toimintaedellytyksemme heikkenevät olennaisesti. Ainakin nykyään niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa olemme enimmäkseen neutraali taho, jonka ensisijainen tehtävä on aina ihmisten pelastaminen. Jopa siinä määrin, että voimme tarvittaessa ummistaa silmämme turvallisuutta vaarantamattomalle rikolliselle touhulle. Tämä myös antaa meille turvallisemmat edellytykset toimia potilaiden kanssa.

Tosin onhan se todettava, että eriliaisissa onnettomuustilanteissa pyrimme muun toiminnan ohessa turvaamaan onnettomuuden syyn tutkinnan (esim. rakennuspalossa yritämme säilyttää alkupalon ympäristöä tutkinnan helpottamiseksi) ja aina tarkkailemme ympäristöämme. Nykyisin ainakin meilläpäin ohjeena on, että henkeen kohdistuvista uhkista ympäristössä (esim. huonot elinolosuhteet tai asuinkelvoton talo) tulisi raportoida esimiehelle, joka voi yhdessä sosiaalitoimen ja poliisin kanssa selvittää mikä olisi oikea toimintatapa. Itse lisäisin tuohon myös eläinten hyvinvointiin kohdistuvat uhat, mutta minä olenkin eläinrakastaja ;) Pitää kuitenkin huomata, että rikollisesta toiminnasta meidän ei tarvitse raportoida eteenpäin (jos se ei aiheuta uhkaa ihmisille, eläimille tai ympäristölle).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.