GPL palomiesystävällisesti

A firefighter friendly description of the GPL – in Finnish.

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on antaa palomiesystävällinen käsitys siitä,
mitä GPL tarkoittaa yksittäisen tietokoneohjelman tapauksessa. GPLn alaisuudessa on julkaistu lukuisia jo hyvinkin laajassa käytössä olevia tietokoneohjelmia, tunnetuimpana näistä Linux. Kirjoitus perustuu Turre Legalin tekemään käännökseen. Englanninkielinen ja oikeudellisesti sitova kappale löytyy osoitteesta http://www.fsf.org/licenses/gpl.html.

  • Yksinkertaisesti esitettynä GPL mahdollistaa kaikille vapauden jakaa ja muuttaa mitä tahansa sen alaisuudessa julkaistua tietokoneohjelmaa.
  • Maksun periminen ohjelman levittämisestä tai jatkokehittämisestä on mahdollista, mutta ohjelman pitää olla saatavilla myös ilmaiseksi lähdekoodeineen.
  • Tekijänoikeudet ohjelmaan säilyvät ohjelman tekijällä, mukaanlukien muiden tekemät muutokset, kunnes tekijä luovuttaa tekijänoikeudet jollekin muulle taholle.
  • Kaikki muutokset pitää kirjata selvästi niin, että muutoksen tekijä, päivämäärä ja mitä on muutettu ovat selvästi esillä.
  • Koska ohjelma on vapaasti jaettavissa ja sitä voi kuka tahansa muuttaa siinä ei ole minkäänlaista takuuta.
  • Edelleen ohjelmaan vapaasta muuttamisesta johtuen siinä esiintyvät virheet eivät automaattisesti vaikuta alkuperäisen tekijän maineeseen.
  • Lisenssin saaja (ohjelman käyttäjä/muuttaja) ei saa muuttaa ohjelman lisenssiehtoja.
  • Jos ohjelmaan tehdään sellaisia lisäyksiä, joiden voidaan katsoa olevan erillisiksi teoksiksi, ne voidaan lisensoida erilaisilla ehdoilla. Jos samoja osia levitetään osana kokonaisuutta, joka ohjelmaan perustuva, kaikkien osien levittämisen pitää tapahtua tämän lisenssin ehtojen mukaan.

GPLn tarkoituksena on nimenomaan taata ohjelmistojen vapaa kehittäminen, levittäminen ja käyttäminen säilyttäen kuitenkin ohjelman alkuperäisen tekijänoikeuden suojan ohjelmaan. GPLn ehtojen noudattamatta jättäminen on nimittäin tekijänoikeusrikkomus. GPLn lisäksi maailmalla on monia muita avoimen lähdekoodin lisenssejä. Eroavaisuudet lisenssien välillä ovat usein hyvinkin pienet. Useinmin syynä eroihin on se, miten ohjelmaa voidaan jakaa osana muulla tavalla lisensoitua järjestelmää ja minkälaiset oikeudet tekijänoikeuksien haltijalla on. Avoimen lähdekoodin määritelmästä hyvän suomenkielisen kuvan antaa http://www.turre.com/licenses/osd_fi.php.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.