Mitä on uusmedia?

Ennen kuin saan käsiini kurssin kirjan ja pääsen lukemaan tieteellisiä määritelmiä käsitteelle uusmedia ajattelin käyttää nettiä etsiäkseni miten internet – ehkä tunnetuin uusmedia – käsitteen määrittelee.

Nykyään ensimmäisenä pysähdyspaikkana uuden termin tutkimiselle minulla ainakin toimii Wikipedia ja etenkin sen englanninkielinen versio. Wikipedia määrittelee termin New media joukkoviestimiksi varustettuna informaatioteknologian tarjoamin mahdollisuuksin. Esimerkkeinä mainitaan WWW, tietokonepelit sekä multimedia.

Haku Googlella sanalla uusmedia tarjoaa useita (yli 10 000) osumaa, joista mikään ei termiä kuinkaan määritelle. Käytännössä sanan käyttöä tarkastelemalla voi Wikipedian määritelmän olevan varsin hyvä. Nykyisin uusmedia tuntuu keskittyvän lähinnä internetin ja erityisesti webin käsittelemiseen vaikka muutkin informaatioteknologiaan perustuvat kuuluvat termin alle.

Kuitenkin voimme kysyä missä määrin informaatioteknologian hyödyntäminen tekee perinteisen median, esimerkiksi sanomalehden, julkaisusta uusmediaa. Onko verkossa suoraan sellaisenaan julkaistava versio paperilehdessä esiintyvästä uutisesta uusmediaa? Vai pitäisikö uutisen julkaisussa hyödyntää uusmedian tarjoamia lisäarvoja ennen kuin voimme edes puhua uusmediasta. Minusta on varsin merkillistä että web-sivua käsittelevän uutisen yhteydessä ei edes ole linkkiä kyseiseen sivuun. Esimerkiksi tapaus Lehtovaaraan (tästä lisää myöhemmin) liittyvän uutisoinnin yhteydessä oli varsin vaikea löytää linkkejä mihinkään kun uutisia luki perinteisen median (televisio, sanoma- ja aikakausilehdet, radiot) sivuilta.

Samoin voisin kysyä, onko sähköpostissa jaettu uutiskirje (pahimmassa tapauksessa PDF:nä tai Word-dokumenttina), jossa ei ole mitään muuta kuin mitä paperisessa, perinteisessä uutiskirjeessä olisi, uusmediaa. Tämä kaikki voi vaikuttaa saivartelulta, mutta en halua nähdä tilannetta jossa uutena toitotetaan jotain vanhaa, missä jakelukanava vain on vaihtunut.

P.S. Niille satunnaisille kävijöille, jotka tänne eksyvät tämä blogi sai alkunsa osana Uudet mediat kurssin suoritustani.

0 thoughts on “Mitä on uusmedia?

  1. Ihan mielenkiintoisia ajatuksia. Minäkin aloin nyt miettimään tuota, että onko uusmediaa eri jakelukanavaa pitkin toimitettu materiaali, jos sama löytyy paperiversiona. Jos on, mikä siitä yleensäkään tekee uusmediaa?

    Kyllä mä kuitenkin tulen siihen tulokseen omilla järkeilyilläni, että on se uusmediaa. Jos ajatellaan, että jossain tapahtuu onnettomuus ja osa ilmoittaa tapahtuneesta paperilehdessä, osa laittaa nettiin kuvia, osa videopätkiä jne. Niin kyllähän siinäkin kaikki välittävät samaa materiaalia, vaikkakin eri kautta – mielestäni se siitä huolimatta on uusmediaa, kun käytetään välittämiseen jotain digitaalista tapaa.

    Mietin sitä, että vaikka lehdessä julkaistaisiin joku juttu. Jos saman jutun, joka löytyy paperi versionakin, voi kuitenkin lukea vaikka kännykästä WAP-selaimen kautta jne. niin kyllä se mielestäni on uusmedia. Jos taas miettii, mikä saman uutisen välittämisessä eri muodossa tekee siitä uusmediaa niin näkyyhän siinä ainakin uusmedia avulla saavutettavia etuja: nopea tiedonvälitys, langaton tiedonkulku, helppo uutisen päivitys.. heh, ja paperiakin säästyy.

    Tosin. Ei minun kyllä kovin helppo ole ajatella sähköpostissa tulevia pdf- tai doc-tiedostoja uusmediana. Etenkin jos uutinen on suunnilleen scannattu vain tiedostoksi. Kyllä se kuitenkin käsittääkseni siitä huolimatta on uusmediaa, vaikka en sitä niinkään ajattele.

    (Kommentin siirron bloggerista teki ylläpito)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.